Virkes?tg?ng
Reglar str?l?kt, b?rl?kt mm

L?pmeter per kvadratmeter (exkl spill).

C-avst?nd i mm

lpm/m2

C-avst?nd i mm

lpm/m2

200
300
400
500

5,0
3,4
2,5
2,0

600
800
1000
1200

1,7
1,3
1,0
0,9

Obs! Till summan l?pmeter skall adderas l?ngden av en regel eller l?kt.
Exempel 1: Liggande reglar med centrumavst?nd 600 mm, till en v?ggyta med h?jd 3 meter och l?ngd 12 meter. ?tg?ngen blir 1,7 lpm / m2 , d v s 3 x 12 = 36 m2 x 1,7 = 61,2 lpm + l?ngden 12 meter = 73,2 lpm (exkl spill).
Exempel 2: St?ende reglar med centrumavst?nd 600 mm, till samma v?ggyta. ?tg?ngen blir 1,7lpm / m2 , d v s 3 x 12 = 36 m2 x 1,7 = 61,2 lpm + h?jden 3 meter = 64,2 lpm (exkl spill).