Virkes?tg?ng Lockpanel, under- och ?verbr?da
20 mm ?verlapp p? varje br?da. L?pmeter per kvadratmeter (exkl spill).

Bredd i mm underbr?da / ?verbr?da

lpm/m2

Bredd i mm underbr?da / ?verbr?da

lpm/m2

70
70
95
70
95
95
120
70
120
95

10,0
10,0
8,0
8,0
6,7
6,4
6,7
6,7
5,8
5,8

120
120
145
70
145
95
145
120
145
145

5,0
5,0
5,8
5,8
5,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0

- Exempel: En v?ggyta p? 20 m2 skall kl?s med lockpanel, underbr?da 22 x 145 mm och ?verbr?da 22 x 120 mm. ?tg?ngen blir 4,5 lpm av varje dimension, d v s 20 x 4,5 = 90 lpm 22 x 145 och 90 lpm 22 x 120 (exkl spill)