Virkes?tg?ng
Ohyvlat, planhyvlat och spontat virke
L?pmeter per kvadratmeter (exkl spill).

Ohyvlat virke

 

Planhyvlat virke

 

Spontat virke

 

Bredd i mm

lpm/m2

Bredd i mm

lpm/m2

T?ckande bredd
i mm

lpm/m2

50
63
75
100
125
150
175
200
225

20,0
15,9
13,4
10,0
8,0
6,7
5,8
5,0
4,5

45
58
70
95
120
145
170
195
220

22,3
17,3
14,3
10,6
8,4
6,9
5,9
5,2
4,6

37
50
62
87
112
137
162
187
212

27,1
20,0
16,2
11,5
9,0
7,3
6,2
5,4
4,8

Exempel: En v?ggyta p? 10 m2 skall kl?s med en spontad panel som har en t?ckande bredd av 87 mm. ?tg?ngen blir 11,5 lpm / m2, d v s 10 x 11,5 = 115 lpm (exkl spill).